A0A0C4DFQ5


Kallikrein 4 (Prostase, enamel matrix, prostate), isoform CRA_a - Homo sapiens

Help